משרד ציטבר ושות' התמזג עם משרדו של

 

עו"ד יעקב גלאור והוא נקרא מעתה:

 

ציטבר, גלאור ושות', עורכי דין

 

כתובת אתר המשרד הממוזג הינה:

 

 www.zglaw.co.il

 

 

 

ניירות ערך ושוק ההון

 

המשרד משמש כיועץ משפטי לחברות ציבוריות שונות, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת זו מטפל המשרד בהנפקות לציבור ובגיוסי הון של חברות בישראל. כמו כן מלווה המשרד את פעילותן העסקית של חברות ציבוריות בישראל, בכל הנוגע לכלל היבטי דיני החברות, הממשל התאגידי, עסקאות מסחריות ודיני ניירות ערך, ובמסגרת זו הוא עוסק בטיפול שוטף מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב, לרבות בהגשת הדיווחים השוטפים אותם נדרשות חברות ציבוריות להגיש ומספק ללקוחותיו ייעוץ שוטף בקשר לדיני חברות וניירות ערך, הכנת תוכניות אכיפה פנימית בהתאם לחוק ייעול האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011, שירותי מזכירות חברה והכנת דוחות תקופתיים ואחרים.  
המשרד טיפל, בין היתר, בהנפקתן ורישומן בבורסה לניירות ערך בתל אביב של חברות רבות ובהן: לודן חברה להנדסה בע"מ, סמיקום תעשיות בע"מ, ארזים השקעות בע"מ, אולטרה שייפ מדיקל בע"מ, גו.די.אם השקעות בע"מ, איזי אנרגיה בע"מ וראלקו סוכנויות בע"מ והוא מלווה את פעילותן השוטפת. כמו כן טיפל המשרד בגיוסי הון באמצעות הנפקת אגרות חוב; בהכנת תשקיפי מדף (דוגמת תשקיפי המדף שהוכנו עבור ארזים השקעות בע"מ, סמיקום תעשיות בע"מ, ואולטרה שייפ מדיקל בע"מ), בהצעות פרטיות של ניירות ערך מסוגים שונים וברישומם למסחר של ניירות ערך שהונפקו. 
 

חברות, מיזוגים ורכישות והיי-טק

 

המשרד מעניק יעוץ משפטי לחברות פרטיות וציבוריות, העוסקות במגוון נרחב של תחומי פעילות. במסגרת זו מעניק המשרד יעוץ משפטי במגוון נושאים מסחריים, כגון הקמת חברות, שותפויות ומיזמים משותפים, מתן חוות דעת בתחומים שונים וסיוע וקידום בטיפול בעסקאות וניהול משא ומתן. המשרד עוסק בניסוח הסכמים שונים, לרבות הסכמי רכישת חברות, מיזוגים, הסכמי שיווק, הפצה וסוכנות, הסכמי רישיון, הסכמי העסקה ואחרים. 

כמו כן ייצג המשרד מגוון חברות ציבוריות ופרטיות בעסקאות של מיזוגים ורכישות, לרבות עסקאות החלפת מניות ורכישת נכסים ובעסקאות מימון מורכבות. 

במסגרת עסקאות אלה ניתן למנות את עסקת רכישת קרליין (פרמאגיס) בע"מ מפריגו ישראל, מכירת הקניין הרוחני של קרליין לחברת סנו, העברת פעילותה של חברת אלביט הדמיה בתחום המדיקל לתוך השלד הבורסאי אנטר הולדינגס, העברת מניות מטהמורפיקס בע"מ לתוך טופספין מדיקל אינק. אגב יציאתה של טופספין מרשימת השימור של הבורסה בתל אביב, העברת פעילות אולטרה שייפ לתוך השלד הציבורי ג'ולקס שוקי הון, קבלת מימון לחברת לודן אנרגיה חו"ל-מימון בע"מ, רכישת מניות שימקוטק על ידי לודנטק, עסקת מכירת מניות פלסטו-שק לקרגל ועסקת הכנסת פעילות דרמיפסור לתוך השלד הבורסאי של נקסט ג'ן ביומד בע"מ, אגב יציאתה של נקסט ג'ן ביומד בע"מ מרשימת השימור של הבורסה בתל אביב. 

בנוסף מטפל המשרד בעסקאות רכישה והשקעה בחברות היי-טק וכן בייעוץ שוטף ומתן שירותים משפטיים לחברות פרטיות אחרות.   
 

ליטיגציה מסחרית

 

במסגרת תחום פעילות זה מייצג המשרד את לקוחותיו, כתובעים או כנתבעים, בכל סוגי הליטיגציה, הבוררות, הגישור ומנגנוני פתרון הסכסוכים החלופיים - המסחריים והאזרחיים וזאת במגוון תחומים. לצוות הליטיגציה ניסיון עשיר בהופעות בכל בתי המשפט, לרבות כל הערכאות של מערכת המשפט האזרחית וזאת הן במסגרת ניהול תיקים עיקריים והן בתביעות והליכים נוספים, לרבות מגוון סוגי סעדים, כגון צווי מניעה, פסקי דין הצהרתיים, הליכים מול גופים מנהליים וסוגים אחרים של סעדי ביניים.
בין לקוחות הליטיגציה במשרד ניתן למנות חברות ציבוריות ופרטיות ממגוון מגזרים וכן אנשים פרטיים.

במסגרת תחום פעילות זה מטפל צוות הליטיגציה של המשרד גם בהליכי פירוק והסדרים עם בעלי מניות ונושים, בהתאם להוראות חוק החברות ומייצג מגוון לקוחות בתחומים אלו, כגון, נושים, דירקטורים, בעלי מניות וחברות. המשרד משלב את המיומנות הגבוהה בתחום ניירות הערך עם הידע והנסיון בתחום הליטיגציה המסחרית במסגרת ייצוג בהליכים משפטיים המשיקים לתחום ניירות הערך. במסגרת הליכים אלה ניתן לציין את הייצוג המשפטי של ארזים השקעות במסגרת הסדר חוב מול מחזיקי אגרות חוב מסדרות שונות, ייצוג בעלי מניות מיעוט בחברת פילת טכנולוג'יס בע"מ וטיפול בתביעה ייצוגית נגד אלביט מערכות בע"מ.  

 

נדל"ן

 

המשרד מטפל במגוון עסקאות נדל"ן - הן במגזר המסחרי והן במגזר הנדל"ן למגורים. המשרד מייצג יזמים ולקוחות מסחריים ופרטיים בכל ההיבטים הנוגעים לרכישה, פיתוח, מכירה, בנייה שכירה והשכרה של נדל"ן.

 

 

 

© ציטבר ושות’, עורכי דין. כל הזכויות שמורות, 2011.